Điều Khoản Thanh Toán

Ban hành vào 10:39 15/07/2021


Điều khoản thanh toán

1.Dịch vụ Thanh toán trực tuyến
Dịch vụ Thanh toán trực tuyến của Tuấn Tú là sản phẩm hợp tác của Công ty TNHH 1 Thành Viên Tuấn Tú (gọi tắt là “Tuấn Tú” hoặc “Chúng tôi”) với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến và ngân hàng, cung cấp cho khách hàng trên website tại địa chỉ https://tuantu.vn

2.Cam kết sử dụng của khách hàng
Khách hàng thực hiện thanh toán đồng ý rằng việc sử dụng dịch vụ là hoàn toàn tự nguyện và khách hàng hiểu rõ các quy định có liên quan về mua vé và sửa dụng dịch vụ của chúng tôi.

3.Thời gian xử lý giao dịch
Giao dịch Thanh toán trực tuyến được thực hiện ngay sau khi cổng thanh toán thực hiện thành công yêu cầu trừ tiền trong tài khoản ngân hàng của khách hàng.

4.Hoàn tiền đối với giao dịch
Giao dịch không được hoàn tiền: Là các giao dịch thanh toán thực hiện thành công và tài khoản của chúng tôi đã nhận được tiền, khách hàng sẽ nhận được mã vé thông qua tin nhắn và/hoặc Email được khai báo.
Giao dịch được hoàn tiền: Là các giao dịch không thành công, tài khoản của chúng tôi không nhận được tiền, tài khoản quí khách đã bị trừ tiền. Khách hàng sẽ được hoàn tiền lại sau khi thực hiện tra soát giao dịch giữa Tuấn Tú, cổng thanh toán và các ngân hàng.

5.Quyền và trách nhiệm của Công ty Tuấn Tú
Tuấn Tú có trách nhiệm đảm bảo các hệ thống kỹ thuật của Tuấn Tú hoạt động ổn định, chính xác trong việc xử lý giao dịch thanh toán của khách hàng.
Tuấn Tú có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan tới giao dịch phục vụ tra soát số liệu giao dịch với các đơn vị khi phát sinh lỗi hoặc có khiếu nại của khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ với điều kiện các bên liên quan đưa đủ bằng chứng chứng tỏ mình có quyền hợp pháp để tiếp cận các thông tin nói trên.
Tuấn Tú có quyền từ chối không cung cấp dịch vụ cho khách hàng nếu khách hàng không tuân thủ các quy định về cung cấp dịch vụ của Tuấn Tú.

6.Quyền và trách nhiệm của khách hàng
Khách hàng có trách nhiệm thực hiện theo đúng những hướng dẫn sử dụng dịch vụ của Tuấn Tú và ngân hàng phát hành thẻ trong quá trình sử dụng dịch vụ.
Khách hàng được hưởng đầy đủ các quyền lợi dành cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ thanh toán trên website, ngoại trừ những quy định được Tuấn Tú thông báo rõ ràng trên website về các quyền lợi không được hưởng khi thanh toán qua website. Với các giao dịch trừ tiền tài khoản của khách hàng thành công và do hệ thống của Tuấn Tú hoặc Ngân hàng lỗi dẫn đến không thể xuất mã vé cho khách, khách hàng sẽ được nhân viên chúng tôi liên hệ sắp chổ. Trường hợp không còn chổ chúng tôi sẽ hướng dẫn các thủ tục hoàn trả như tại mục 4.

7.Cam kết
Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các điều khoản. Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng hoặc hoà giải. Trường hợp thương lượng hoặc hoà giải không thành, thì một trong các bên có quyền đưa vụ tranh chấp ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại nơi Tuấn Tú đặt trụ sở chính.

8.Các thoả thuận khác
Thỏa thuận này được điều chỉnh theo các văn bản pháp luật liên quan của Việt Nam.
Thỏa thuận và các tài liệu kèm theo là một bộ phận không tách rời nhau. Bằng việc đồng ý Hợp đồng này, các bên đã thống nhất và chấp nhận các điều khoản đã quy định. Khách hàng cam kết đã đọc, hiểu rõ và tuân thủ đúng, đầy đủ những điều khoản, điều kiện như trên và các quy định liên quan của pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Tuấn Tú

Địa Chỉ: 590 Bình Long, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 636 607

Email: votruongchinh@gmail.com