VeXeRe

Thông tin tuyển dụng

Điều khoản sử dụng

Chính sách bảo mật

Câu hỏi thường gặp

Tin tức

Điều khoản sử dụng

Quản lý hoạt động của VeXeRe.com

Chào mừng bạn (“hành khách” hoặc “bạn”) ghé thăm trang Web của chúng tôi (“Trang Web”). Sàn giao dịch thương mại điện tử VeXeRe.com (“VeXeRe.com” hoặc “chúng tôi”) – thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần VEXERE – là tổ hợp các dịch vụ phục vụ nhu cầu liên quan đến mua bán vé xe khách trực tuyến, nhằm hỗ trợ tối đa cho tất cả các đối tượng có nhu cầu đi lại, các hãng xe có nhu cầu bán vé xe và dịch vụ vận chuyển hành khách qua hệ thống trực tuyến. Các tài liệu tham khảo cho Trang Web được coi là bao gồm các dẫn xuất của chúng, bao gồm nhưng không giới hạn các trình duyệt và các ứng dụng trên điện thoại di động.

Bằng việc truy cập, xem và sử dụng Trang Web và/hoặc bằng việc đặt vé xe khách qua VeXeRe.com, bạn xác nhận đồng ý và đã đọc, hiểu và chấp thuận bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử VeXeRe.com và các Điều khoản sử dụng, các chính sách, hướng dẫn khác của chúng tôi.

1. Các thuật ngữ

“Biểu phí”: là các loại phí thuế theo quy định của Hãng vận tải và Nhà chức trách.

“Tuyến đường”: Được xác định bởi hành trình bến đi, bến đến đối với xe tuyến cố định và nơi đi, nơi đến của xe hợp đồng và xe du lịch.

“Bến xe ô tô khách”: là công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện chức năng phục vụ xe ô tô đón, trả hành khách và các dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách.

“Điểm dừng”: là điểm dừng theo lịch trong hành trình của hành khách, tại điểm giữa điểm khởi hành và điểm đến.

“Điều kiện bất khả kháng”: Là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên bao gồm nhưng không giới hạn đến động đất, bão, lũ lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh, bạo động, nổi loạn, đình công… và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

“Điều kiện vận chuyển”: là các yêu cầu, nội dung của hãng xe và VeXeRe.com thông báo đến hành khách liên quan đến các dịch vụ vận chuyển, bao gồm các thông tin được thể hiện trên vé/phiếu xác nhận hành trình và/hoặc trên website và/hoặc trong điều khoản sử dụng đã được phê duyệt và/hoặc các hình thức công bố khác.

“Điều khoản sử dụng” là các điều khoản được ghi trên Vé giấy hoặc vé điện tử (Tờ hành trình/phiếu thu hoặc tờ xác nhận hành trình) được dẫn chiếu từ Quy chế hoạt động này và các thông báo khác.

“Vé”: là vé giấy do hãng vận chuyển cung cấp, vé điện tử, hoặc xác nhận hành trình do VeXeRe.com hoặc đại diện ủy quyền của VeXeRe.com cung cấp cho hành khách, trong đó có tên hành khách, mã đặt chỗ, thông tin hành trình và các thông báo khác cho hành trình, được VeXeRe.com hoặc đại diện ủy quyền của VeXeRe.com gửi qua hệ thống thư điện tử đã được đăng ký khi sử dụng dịch vụ. Vé ở đây được dùng cho xe chạy tuyến cố định. Trong trường hợp hãng vận chuyển cung cấp dịch vụ xe hợp đồng hoặc xe du lịch cho hành khách, “vé” được hiểu là phiếu xác nhận hành trình.

“Giá cước”: là giá, phụ thu của giá được các hãng xe công bố và/hoặc các điều kiện vận chuyển liên quan.

“Hãng vận chuyển”: bao gồm xe chạy tuyên cố định, xe du lịch, xe hợp đồng.

“Hành khách”: là bất kỳ người nào sử dụng dịch vụ tại VeXeRe.com.

“Hợp đồng vận chuyển”: là các thỏa thuận của Hãng vận chuyển và Hành khách trong việc cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu của Hành khách được thể hiện bằng vé hoặc hình thức khác có giá trị tương đương với vé.

“Đặt chỗ”: ở đây được dùng cho xe chạy tuyến cố định và được hiểu là đặt tour khách lẻ với xe du lịch, và được hiểu thuê xe đối với xe hợp đồng.

2. Vé

Vé là bằng chứng xác nhận hợp đồng vận chuyển Hành khách và Hãng vận chuyển.

Vé chỉ có giá trị đối với Hành khách có tên và hành trình được ghi rõ trong vé.

Hãng vận tải chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Hành khách có tên trên vé.

Vé chỉ có thể được chuyển nhượng, đổi, hoàn, hủy vé theo quy định của điều khoản sử dụng, điều kiện vé và biểu phí ban hành trong từng thời kỳ.

3. Giá vé / Cước vận chuyển

Giá cước là giá do Hãng vận tải công bố vào từng thời điểm mua vé.

Hành khách có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế, phí và lệ phí; phụ thu áp dụng cho Hành khách được quy định bởi, Nhà chức trách hoặc tổ chức có thẩm quyền, hoặc VeXeRe.com hoặc các Hãng vận chuyển. Tại thời điểm mua vé Hành khách sẽ được thông báo các khoản thuế, phí và lệ phí, phụ thu ngoài giá cước.

Hãng vận tải chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Hành khách có tên trên vé.

VeXeRe.com có quyền từ chối cung cấp dịch vụ và Hãng vận tải có quyền từ chối vận chuyển Hành khách và Hành lý nếu như giá cước áp dụng, thuế, phí và lệ phí, phụ thu không được thanh toán đầy đủ.

Giá cước, thuế, phí và lệ phí; phụ thu được thanh toán bằng đồng tiền quy định trên hệ thống do VeXeRe.com công bố, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc có quyết định khác từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Điểm dừng

Điểm dừng có thể được chấp nhận tại Điểm dừng có thỏa thuận phù hợp với yêu cầu của Nhà chức trách và quy định của Hãng vận chuyển.

Điểm dừng phải được thu xếp trước với hãng vận chuyển và được ghi trên Vé.

5. Đặt chỗ

Đặt giữ chỗ: Được thực hiện trên hệ thống thông qua trang web hoặc Phòng vé hoặc Đại lý hoặc Tổng đài, sau đó Hành khách sẽ được cấp mã số đặt chỗ.

Xác nhận đặt chỗ: Được thực hiện sau khi hành khách hoàn tất việc thanh toán trên hệ thống. Hành khách sẽ được cấp Vé với mã số đặt chỗ được xác nhận.

Trong một số trường hợp, việc mua vé có xác định thời gian cần thanh toán trước giờ khởi hành, hành khách phải hoàn thành việc thanh toán thì Hành khách mới được cấp mã đặt chỗ và xác nhận chỗ.

Thay đổi đặt giữ chỗ bao gồm thay đổi tên hành khách, hành trình, thời gian khởi hành, được quy định như sau:

Quý khách phải thanh toán các khoản phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có) do việc thay đổi vé của quý khách.

Việc thay đổi chỉ được hoàn thành sau khi thanh toán phí thay đổi theo Biểu phí của VeXeRe.com công bố từng thời kỳ và chênh lệch Giá cước vận chuyển (nếu có). VeXeRe.com sẽ cập nhật lại thông tin thay đổi vào vé của hành khách.

Vé phải được thanh toán đầy đủ trước khi VeXeRe.com xác nhận đặt chỗ thành công. Trong bất kỳ trường hợp nào mà giá trị vé không được thanh toán đầy đủ thì VeXeRe.com có quyền hủy đặt chỗ.

Thông tin cá nhân: Hành khách chấp nhận rằng thông tin cá nhân của hành khách được chuyển cho VeXeRe.com vì mục đích sử dụng dịch vụ do VeXeRe.com cung cấp. Vì mục đích trên, Hành khách đồng ý cho phép VeXeRe.com lưu trữ và sử dụng các thông tin cá nhân và chuyển tải các thông tin đó tới hãng vận chuyển, các đại diện ủy quyền phát hành vé, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ liên quan khác.

VeXeRe.com có thể sử dụng các thông tin cá nhân được Hành khách cung cấp mà VeXeRe.com có được, bao gồm các thông tin về quá trình thanh toán của Hành khách và các dịch vụ tiện ích khác sử dụng để phục vụ cho mục đích: Đặt giữ chỗ, thanh toán và mua vé, cung cấp các dịch vụ vận chuyển, các dịch vụ và trang thiết bị có liên quan; Kế toán, xuất hóa đơn và kiểm toán, kiểm tra thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán khác; Thống kê và phân tích thị trường, quản lý chương trình khách hàng thường xuyên Quan hệ khách hàng; Tiếp thị trực tiếp và điều tả thị trường;

Chỗ ngồi: Đã được quy định trong vé của quý khách. Hành khách sẽ được sắp chỗ khi lên xe, tuy nhiên hãng xe có quyền đổi chỗ của quý khách bất kỳ lúc nào, ngay cả khi hành khách đã lên xe. Việc thay đổi này có thể là bắt buộc vì các nguyên nhân an toàn, quy định của Nhà chức trách, sức khỏe của Hành khách hoặc lý do an ninh.

Email: [email protected]